22 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα νερού | Δίνοντας αξία στο νερό

Το μη ασφαλές νερό είναι πιο επικίνδυνο και από μια σφαίρα… Πιο πολλά παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό παρά από πολέμους…

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2021 είναι «Δίνοντας αξία στο νερό».

Η αξία του νερού δεν αφορά την τιμή του – το νερό έχει τεράστια και πολύπλοκη αξία για τα νοικοκυριά μας, τα τρόφιμα, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την ακεραιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Εάν παραβλέψουμε οποιαδήποτε από αυτές τις αξίες, διακινδυνεύουμε την κακή διαχείριση του.

Ο στόχος 6 της Ατζέντας 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG 6) στοχεύει στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού για όλους μέχρι το 2030. Εξ’ ορισμού, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω, δηλαδή θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε νερό. Σήμερα, δισεκατομμύρια άνθρωποι ειδικά περιθωριοποιημένες ομάδες όπως γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, αυτόχθονες πληθυσμοί, άτομα με ειδικές ανάγκες και πολλά άλλα – εξακολουθούν να ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό που τους είναι απαραίτητο.

Το νερό, ένα ανθρώπινο δικαίωμα

Το 2010, ο ΟΗΕ αναγνώρισε «το δικαίωμα στην ασφάλεια και καθαρισμό του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος που είναι απαραίτητο για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό παρέχει σε όλους, χωρίς διάκριση, το δικαίωμα σε επαρκή, ασφαλή, αποδεκτό, φυσικά προσβάσιμο νερό για προσωπική και οικιακή χρήση που περιλαμβάνει πόσιμο νερό, προσωπική υγιεινή, πλύσιμο ρούχων, προετοιμασία φαγητού και προσωπική και οικιακή υγιεινή.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού συντονίζεται από το UN-Water (πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το γλυκό νερό) σε συνεργασία με κυβερνήσεις και εταίρους.

See more and take action at: http://www.worldwaterday.org

Σας άρεσε αυτό το άρθρο μοιραστείτε το!

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close
EnglishGreekSpanish