22 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα νερού

Είναι τόσο θανατηφόρο όσο μια σφαίρα, είναι τόσο θανατηφόρο όσο μια βόμβα και το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα….

Πιο πολλά παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν έχουν προσβαση σε καθαρό νερό παρά από πολέμους….

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2019 είναι «Κανένας δεν θα μείνει πίσω»

Ο στόχος 6 της Ατζέντας 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG 6) στοχεύει στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού για όλους μέχρι το 2030. Εξ ορισμού, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω, δηλαδή θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε νερό. Σήμερα, δισεκατομμύρια άνθρωποι ειδικά περιθωριοποιημένες ομάδες όπως γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, αυτόχθονες πληθυσμοί, άτομα με ειδικές ανάγκες και πολλά άλλα – εξακολουθούν να ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό που τους είναι απαραίτητο.

Το νερό, ένα ανθρώπινο δικαίωμα

Το 2010, ο ΟΗΕ αναγνώρισε «το δικαίωμα στην ασφάλεια και καθαρισμό του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος που είναι απαραίτητο για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό παρέχει σε όλους, χωρίς διάκριση, το δικαίωμα σε επαρκή, ασφαλή, αποδεκτό, φυσικά προσβάσιμο νερό για προσωπική και οικιακή χρήση που περιλαμβάνει πόσιμο νερό, προσωπική υγιεινή, πλύσιμο ρούχων, προετοιμασία φαγητού και προσωπική και οικιακή υγιεινή.

Για να μην «αφήσουμε κανέναν πίσω», πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην συμπερίληψη ανθρώπων που έχουν περιθωριοποιηθεί ή αγνοηθεί. Οι υπηρεσίες ύδρευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιθωριοποιημένων ομάδων και οι φωνές τους πρέπει να ακούγονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κανονιστικά και νομικά πλαίσια πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του νερού για όλους τους ανθρώπους και η επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να είναι δίκαια και αποτελεσματικά στοχοθετημένη σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού συντονίζεται από το UN-Water (πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το γλυκό νερό) σε συνεργασία με κυβερνήσεις και εταίρους.

Δείτε το σχετικό βίντεο της Unicef:

Πηγή: http://www.un.org/en/events/waterday/

Σας άρεσε αυτό το άρθρο μοιραστείτε το!

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close