Εννιά λόγοι για να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης

Εννιά λόγοι για να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης:

1. Φτιάχνονται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο)2. Έχουν μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα 3. Θα υπάρχουν για εκατομμύρια χρόνια 4. Μόνο ένα μικρό ποσοστό ανακυκλώνεται 5. Εκλύουν τοξίνες στα ποτά και φαγητά 6. Δημιουργούν ορμονικές διαταραχές και καρκίνο7. Ρυπαίνουν τους ωκεανούς8. Σκοτώνουν τα θαλασσιά ζώα και πουλιά9. Εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή καταναλώνονται και από εμάς

Την επόμενη φορά πριν αγοράσεις κάτι από πλαστικό σκέψου… το κακό που κάνει στο περιβάλλον, στην θαλάσσια ζωή και σε εμάς και περιβάλλον

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close