ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ CONSULTATION FORUM «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

Αθήνα, 23 Ιουνίου, 2022.  «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον» ήταν το θέμα του πρώτου εξειδικευμένου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΥΠΕΝ, που διοργάνωσε  το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PROFILE. Φορέας υλοποιησης  των δράσεων διάχυσης είανι το ECOCITY, εθελοντικός οργανισμός  με  ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η 1η συνάντηση του Consultation Forum, το οποίο προβλέπεται από το πρόγραμμα και θα συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το Σεμινάριο χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο Βουλευτής της ΝΔ και Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης Μελλάς και η κυρία Αθανασία Λαζάρου-Δήμα, Γενική Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα ο κ. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τη σημασία  των προγραμμάτων LIFE για την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και του ως άνω προγράμματος που υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο  πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information. Ανέφερε ότι το έργο αφορά στην ανάδειξη των βέλτιστων εργαλείων για τη βελτίωση των προβλέψεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD). Τόνισε ότι μέσω του προγράμματος με επιστημονική προσέγγιση και τα κατάλληλα εργαλεία θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο τους και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Ο Βουλευτής, κύριος Μελάς μετέφερε τον χαιρετισμό της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,  κυρίας Διονυσίας Αυγερινοπούλου, η οποία εκτάκτως αναχώρησε για το εξωτερικό, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη στήριξη της αρμόδιας Επιτροπής στους σκοπούς του προγράμματος το οποίο συναρτάται με σειρά αντικειμένων που απασχολούν την Επιτροπή. Ανέφερε την σημασία της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνω πληρώνει»  και ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα LIFE PROFILE στην Επιτροπή, προσκαλώντας τους αρμόδιους φορείς σε μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής.

Η κα Αθανασία Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, αναφέρθηκε στους στόχους του προγράμματος  του LIFE PROFILE όπως είναι η βελτίωση των μεθόδων της αποκατάστασης, η ανάπτυξη μεθόδου για την ανάλυση επικινδυνότητας, η εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, η ανάπτυξη  εθνικού σχεδίου για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, η ενημέρωση των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με αρμοδιότητα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού.  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εντάσσεται και το σεμινάριο που αποτελεί το πρώτο μιας σειράς εξειδικευμένων μονοήμερων σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας σε συνεργασία με τους συνδικαιούχους που  είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική ΕΕ και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η κα Σταυρούλα Πουλή, προϊσταμένη του αρμόδιου ΣΥΓΑΠΕΖ του ΥΠΕΝ και από τους συνδικαιούχους του προγράμματος παρουσιάστηκαν οι επιμέρους στόχοι και τα παραδοτέα όλων των φάσεων του προγράμματος που είναι κύρια η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας με στόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

Τη σημασία και το περιεχόμενο της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και την αξία της προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής ασφάλειας υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι του ECOCITY. Συγκεκριμένα ο κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Ειδικός Εμπειρογνώμονας Αξιολογήσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερθηκε εκτενώς στην Αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει»  και εξήγησε  τα περί της σχετικής Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη εστιάζοντας στην εναρμόνιση του Ενωσιακό και του εθνικού νομικού πλαισίου. Εξ ίσου σημαντική ήταν η αναφορά της κας Μαργαρίτας Καραβασίλη, Αρχιτέκτων d.p.l.g.-Πολεοδόμος MSc, τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ,  η οποία συνέδεσε την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων με τις σύγχρονες προκλήσεις που απορρέουν από την τήρηση και εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Environment, Social, Governance) και αυτών της Βιώσιμης Χρηματοδότησης και της Ταξινομίας της ΕΕ.    

Κατά τη συζήτηση που αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Αργύρη Δεμερτζή με εκπροσώπους των κατεξοχήν αρμόδιων φορέων της βιομηχανίας (ΣΕΒ), του ΕΒΕΑ, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,  της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, του Πράσινου Ταμείου, του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Εισαγγελέως Περιβάλλοντος, της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταρείας, του ECOCITY, και του ΥΠΕΝ, αναπτύχθηκαν απόψεις όλων οι οποίες συνέκλιναν στην αξία της επίτευξης πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημιάς, κυρίως μέσω της βελτίωσης της συμμόρφωσης των εν δυνάμει ρυπαντών στα αναγκαία μέτρα που τους επιβάλλονται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της ζημιάς άρα και του κόστους για την αποκατάσταση αυτής. Η όλη προσπάθεια και οι στόχοι του προγράμματος βρήκαν απολύτως σύμφωνους τους εκπροσώπους του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ, ενώ ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός τομέας δήλωσαν ότι είναι ιδιαίτερα ώριμοι για την εφαρμογή υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών μέσων και εργαλείων για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης με την αναγκαία υποστήριξη της Πολιτείας.. Από την εκπρόσωπο της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 τονίστηκε η αξία της προστασίας και αποκατάστασης  της σημειακής περιβαλλοντικής ζημιάς αλλά και της προστασίας και αποκατάστασης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, που στις μέρες μας υφίστανται σημαντική συνολική ζημιά με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Παράλληλα, έμφαση δοθηκε και στην αξία της προστασίας της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων ειδών με τη χρήση υφιστάμενων εργαλείων προσδιορισμού της οικονομικής και άλλης αξίας, στα οποία θα προστεθούν και θα συμβάλουν καθοριστικά τα εργαλεία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης της πολυνομίας, που έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση των ευθυνών, η οποία δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και στην απόδοση δικαιοσύνης. 

Εν κατακλείδι έγινε σαφές ότι η σημερινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, όπου ήδη αναπτύσσεται μια μικρή αλλά σημαντική αγορά που διαθέτει τεχνογνωσία και προοπτικές για την αξιοποίηση των αναγκαίων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά εστιάζουν σε μελέτες  Αξιολόγησης  και  Διαχείρισης του Κινδύνου και στη δημιουργία επίκαιρης γνώσης με βάση μια δομημένη ανάλυση και επεξεργασία προϊόντων επιχειρηματικών κινδύνων. Τα εργαλεία που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο θα λαβουν υπόψη πλείστες παραμετρους όπως τον σημαντικό ρόλο του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) , την ανάγκη εντατικοποίησης των περιβαλλοντικών ελέγχων και την ενίσχυση του προσωπικού των ελεγκτικών υπηρεσιών, την βελτίωση της διάχυσης της πληροφορίας και της ουσιαστικής εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών καθώς και το ότι κάθε χρηματοοικονομικό μέσο ενέχει κινδύνους εφαρμογής που πρέπει να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν εξ αρχής.

Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close