Οικοκοινότητες | Οι κοινότητες που μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο προς την βιωσιμότητα

Με το πέρασμα των χρόνων το φαινόμενο της αστικοποίησης στον πλανήτη μας γίνεται εντονότερο. Η όλο και αυξανόμενη συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις παίζει πρωταρχικό ρόλο στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος,…

Κυκλική Οικονομία: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μεγάλη συζήτηση γύρω από τον όρο «κυκλική οικονομία» και τον ρόλο της στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Τι πραγματικά όμως εννοούμε με τον όρο αυτό; Για να…

Close