Το 1939 δεν υπήρχαν πλαστικές σακούλες

Το 1939 δεν υπήρχαν πλαστικές σακούλες.Το να μην χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες δεν είναι κάτι καινούργιο, γενιές ολόκληρες πριν από εμάς το έκαναν και δεν παραπονιόντουσαν όταν έπρεπε να κουβαλάνε τις τσάντες τους από το σπίτι. Ας μην το κάνουμε τώρα εμείς.

Original post:

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close