Οι ωκεανοί ως ρυθμιστικός μηχανισμός απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν το 71% της έκτασης του πλανήτη και περιλαμβάνουν το 97% του νερού της, προσφέροντας μας ορισμένες από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες. Από την παραγωγή οξυγόνου και τροφής…

Close