Τα οφέλη του πρασίνου στα έργα και τις κατασκευές των πόλεων

Ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει τις σύγχρονες κοινωνίες των κατασκευών, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης, είναι η έλλειψη πρασίνου, κυρίως στις μεγάλες αστικές περιοχές. Αυτό, μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει…

Close