GReen GiveAway! (Όροι και τρόπος συμμετοχής) *CLOSED*

Το GReeliving.gr σας κάνει δώρο για φέτος τις γιορτές πάνινες τσάντες! Θα γίνουν δύο giveaway ένα στο Facebook και ένα στο Instagram θα δωθούν συνολικά έξι (6) τσάντες τρεις 3 για κάθε social media!

Τρόποι συμμετοχής:

Για το Instagram:

 • Θα πρέπει να ακολουθείτε το @greenliving.gr
 • Like στην φωτογραφία του Post
 • Κάντε mention έναν φίλο/η σας (Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε με διαφορετικά ονόματα)

Για το Facebook:

 • Like στο post (φωτογραφία)
 • Πείτε μας τι περιβαλλοντικό στόχο έχετε βάλει για το 2020 και κάντε mention έναν φίλο/η σας που θα κάνει το ίδιο (Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε με διαφορετικά ονόματα)

Όροι

 • Το http://www.greenliving.gr διοργανώνει διαγωνισμό στο Instagram και στο Facebook ο οποίος έχει ως στόχο να αναδειχθούν έξι (6) νικητές. Οι νικητές θα κερδίσουν τις 6 από τις εικονιζόμενες πάνινες τσάντες.
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.
 • Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι κατοικούν στην Ελλάδα.
 • Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 • Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram ή στο Facebook, θα πρέπει να μεταβεί στην ανάρτηση που θα δημιουργηθεί σε όποια από τις 2πλατφόρμες θέλει ή και στις δύο και να ακολουθήσει τα βήματα για να συμμετέχει. Ο συμμετέχων μπορεί να κάνει όσα σχόλια θέλει με διαφορετικά ονόματα.
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 24/12/2019  έως 07/01/2020 11.00 π.μ. Το http://www.greenliving.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.
 • Η κλήρωση θα γίνει στις 07/01/2020 και θα αναδείξει 6 (έξι) νικητές καθώς και έξι (6) αναπληρωματικοί νικητές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στην πλατφόρμα όπου έχουν λάβει μέρος. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, το greenliving.gr θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, το http://www.greenliving.gr θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.Το δώρο θα αποσταλεί ταχυδρομικά.
 • Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το http://www.greenliving.gr μέχρι τις 10/01/2020 με προσωπικό μήνυμα για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν μέχρι τις 10/01/2020 23:00, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και το www.greenliving.gr απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι των νικητών σε σχέση με το έπαθλο.
 • Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.
 • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.
 • Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
 • Το http://www.greenliving.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
 • Το http://www.greenliving.gr θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από το ww.greenliving.gr στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Μερικά από τα μέρη που έχουν ταξιδέψει οι τσάντες μας…

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close
EnglishGreekSpanish